Innenreinigung

Forum Eingang 3, Raum 00-340

Aida Karasu

Tel.: 06131 / 39 - 26140
Fax: 06131 / 39 - 25430
E-Mail: akarasu@uni-mainz.de

Monika Fischer

Tel.: 06131 / 39 - 26140
Fax: 06131 / 39 - 25430
E-Mail: monika.fischer@uni-mainz.de

N.N.

Tel.: 06131 / 39 - 25958
Fax: 06131 / 39 - 25430
E-Mail:

Ute Müller

Tel.: 06131 / 39 - 22690
Fax: 06131 / 39 - 25430